SJEDIŠTE

Željeznička bb 74250 Maglaj
Bosna i Hercegovina
Tel: 032/603-231
Fax: 032/603-915
Direktor: 061/153-456
Prodaja: 061/780-627
PVC stolarija: 063/393-603
Drvena stolarija: 063/393-604
Tehnička priprema: 061/433-182
Email: aluwoodinzinjering@gmail.com

Predstavništvo firme u Sarajevu:

Ulica: Dobrinjska 19
Kontakt telefon: 063/393-604

operator